Comparteix:

Recerca

La recerca és un pilar indispensable per tal de millorar les condicions de treball de la mineria artesanal i a petita escala, ja que moltes vegades necessiten un enfocament i tècniques diferents de les emprades en la mineria convencional per tal de resoldre els problemes generats en l'extracció dels recursos minerals.

Trobaràs la recerca realitzada fins al moment en el següent enllaç: Projectes de recerca de MpD